חיים בלייך / חוקר

חיים בלייך הוא  חוקר במרכז טאוב. הוא בעל תואר שני בכלכלה מאוניברסיטת בר אילן, והתזה שלו עוסקת בנושא:Time Series Analysis and Adjustment: Measuring, Modeling and Forecasting for Business and Economics.

חיים הצטרף לצוות המרכז בשנת 2009 ומאז השתתף במחקרים העוסקים בעוני ובאי שוויון, ובעבודות העוסקות בדמוגרפיה של מערכת החינוך.