חיכו להוזלה והפסידו: "המדינה בגדה בנו"

מחקר של מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית כלכלית, שהתפרסם בשנה שעברה, מצא כי היעדר מדיניות ממשלתית בשוק הנדל"ן היא מאפיין בולט של ממשלות ישראל בכל העשור האחרון.