חינוך טוב פירושו מורים טובים
מחבר: חיים אדלר, תמר אריאב, יחזקאל דר, דרורה כפיר מחקרי מדיניות

המאמר פורסם בדו”ח השנתי על מצב החברה והכלכלה 2001 בחלק “סוגיות מוחדות”.

בשעה שדרישות החברה מן המורים עולות בהתמדה, רבים מזהים רידוד בעומק האינטלקטואלי של מקצוע ההוראה וצמצום אופקי העוסקים בו. אלה מוסברים בעיקר בירידת מעמדו של העיסוק בהוראה,
כאשר מקצועות מתחרים רבים מציעים תגמולים גבוהים יותר ותנאי עבודה טובים יותר. תהליך זה מוכר לכל אך לא זכה לתשומת לב ציבורית ראויה וגם לא להשקעה הדרושה כדי לשנות את מהלכו. אנו מתקשים
כיום לגייס מועמדים טובים להכשרה להוראה, להבטיח לחינוך מעמד הראוי לו במוסדות האקדמיים, ולשכנע את המופקדים על המשאבים הלאומיים כי השקעה במורים היא השקעה טובה ביותר מבחינה כלכלית
וחיונית מבחינה חברתית. מדינות שונות בעולם, שעמדו על החשיבות הרבה שיש להשקעה בכוח אדם בהוראה, נקטו בשנים האחרונות צעדים לשיפור ההכשרה, להקטנת הנשירה מן ההוראה ולשיפור תנאי העבודה
של המורים.

פרסומים נוספים שעשויים לעניין אותך

מגמות שינוי ברמת הדתיות בחברה היהודית מאת: אלכס וינרב ונחום בלס