חלוקת התקציב – תמונת העדיפויות הלאומיות של ישראל
מחבר: דן בן-דוד מחקרי מדיניות

גם כאשר מפחיתים מההוצאה הציבורית את ההוצאה הביטחונית הגבוהה מאוד של ישראל, מסתבר שההוצאה האזרחית במדינה הייתה גבוהה מההוצאה האזרחית הממוצעת של מדינות ה-OECD במשך כשני עשורים, מאז מחצית שנות השמונים.

 אך זה לא מנע משיעורי העוני ואי-השוויון בישראל לגדול הרבה מעבר למקובל במערב. לאן הלך הכסף? פרק זה מראה את החלוקה לפי תחומי הוצאה ולא לפי משרדי הממשלה כמקובל. כאן ניתן לראות את העדיפויות הלאומיות בפועל של ישראל במקום להסתמך על הצהרות.

המאמר מופיע בדו”ח השנתי של המרכז דו”ח מצב המדינה – חברה, כלכלה ומדיניות 2009.

פרסומים נוספים שעשויים לעניין אותך