חלקם של הקשישים העובדים במשרה מלאה גדול יותר מאשר לפני עשור

2014 p58 heb