חלק גדול מהאוכלוסייה מוותר על צרכים בסיסיים

2014 p43 heb