חלק הולך וגדל מהילדים מקבלים חינוך ברמה של מדינות מתפתחות

2014 p6 heb