חנה כץ /
עמיתה בתכנית מדיניות הרווחה

מרצה במחלקה למִנהל ומדיניות ציבורית ובמחלקה לעבודה סוציאלית במכללה האקדמית ספיר בשדרות, וכן בבית הספר לעבודה סוציאלית במכללה האקדמית באשקלון. בעלת תואר דוקטור מאוניברסיטת סאסקס, אנגליה. לד”ר כץ ניסיון נרחב בעבודה במגזר הציבורי בישראל. היא ייסדה את תחום ילדים בסיכון בג’וינט ישראל, ומילאה תפקיד מרכזי בפיתוח שירותים עבור ילדים במצבי סיכון והזנחה בישראל. היא פרסמה מאמרים העוסקים בתפיסות עוני בקרב עובדים סוציאליים ורופאים, וכן נייר עמדה למשרד הרווחה והשירותים החברתיים, בסוגיית חבירות בין-ארגוניות, בין-מגזריות ובין-תחומיות. ד"ר כץ הייתה שותפה לחיבור הנייר "הרשות נתונה – מחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות למול התרחבות תופעת העוני : ציפיות, תפיסות ומציאות" בהוצאת מרכז טאוב (2009),. בשנת 2010 הייתה שותפה לעריכת ספר וכתיבת פרק בספר העוסק במדיניות חברתית בישראל  בשנים 1985-2008. מאמרה האחרון הואUnderrepresentation of Ethiopian-Israeli minority students in programs for gifted and talented:A policy discourse analysis (עם חן ליפשיץ, 2014). מחקרה של ד”ר כץ מתמקד בפרדיגמות של מדיניות ציבורית וביחס בין תפיסת העוני למדיניות העוני.