חקיקת חוק ביטוח בריאות ממלכתי – למה דווקא בשנת 1994?
מחבר: ברוך רוזן, גבי בן-נון מחקרי מדיניות

חוק ביטוח בריאות ממלכתי הוא מהחוקים החשובים ביותר בחקיקה החברתית שנחקקה בישראל בעשור האחרון.

מדוע כשלו כל הניסיונות לחקיקת החוק עד לשנת 1994, ומה היו התנאים והסיבות שגרמו לכך שהצעת החוק משנת 1992 הובאה לכדי סיום ביוני 1994. על שאלות אלה ואחרות ינסה מאמר זה לענות.

לגבי כל אחד מהגורמים המאמר יבחן את מידת תרומתו לחקיקת חוק ביטוח בריאות ממלכתי. כן תיבחן השאלה, האם הרכיבים שתרמו לחקיקת החוק בשנת 1994 המשיכו להתקיים לאחר אמצע שנות התשעים; זאת, כדי להעריך האם חקיקת החוק התאפשרה כתוצאה מפתיחת "חלון הזדמנויות" צר, חד-פעמי ומוגבל בזמן, או שמא לידתו של החוק הייתה מחויבת המציאות והייתה מתרחשת בכל מקרה.

המאמר מופיע כפרק בספר עיצוב מדיניות חברתית בישראל: מגמות וסוגיות, אורי אבירם, ג'וני גל ויוסף קטן (עורכים)

פרסומים נוספים שעשויים לעניין אותך

מערכת הבריאות: מבט־על מאת: דב צ'רניחובסקי
מערכת האשפוז הכללי בישראל: תמונת מצב מאת: דב צ'רניחובסקי, רועי כפיר
תקצוב שירותי הרווחה ברשויות המקומיות מאת: ג'ון גל, שביט מדהלה וחיים בלייך