יגאל דוכן

צרו קשר

פרסומים

תנועת תלמידים אופקית במערכת החינוך – מעברים בין המגזרים השונים

השכלה

יגאל דוכן /
עמית בתכניות מדיניות הכלכלה

יגאל דוכן הוא רכז המידע במנהל תקשוב ומערכות מידע במשרד החינוך. בשנת 2010 עמד דוכן בראש תכנית "במבט רחב" –  אתר של משרד החינוך המציג נתונים על מוסדות החינוך בישראל. נוסף על כך מר דוכן היה שותף בכיר בהקמת "אוח" פורטל האינטרנט של משרד החינוך.