יגיע כפיך כי תאכל: כוח עבודה: תעסוקה ושכר
מחבר: ג'ימי וינבלט מחקרי מדיניות

הגורם הכלכלי הוא אחד הגורמים החשובים בחברה בעלת הרכב אוכלוסייה מגוון.

הפרק מתמקד בפלורליזם העדתי והאתני של החברה הישראלית, ובמידה פחותה גם בנושא המיגדר (ג'נדר) ומקום המגורים. נתייחס אל התחלקות השכר והשתנותו על פני זמן כדבר נתון, ונבחן תוך כדי כך את תפקודם היחסי והמוחלט של המרכיבים השונים של החברה הישראלית בשוק העבודה.

המאמר מופיע כפרק בספר פלורליזם בישראל: מכור היתוך ל"מעורב ירושלמי".

פרסומים נוספים שעשויים לעניין אותך