יובל וורגן

צרו קשר

פרסומים

השכלה

יובל וורגן /
עמית בתכנית מדיניות החינוך

מר יובל וורגן הוא ראש צוות האחראי על תחום החינוך במרכז המחקר והמידע של הכנסת.