חדשון יוני 2010

מהדורה זו של החֲדָשוֹן מתמקדת בכמה מן השינויים העיקריים שחלו בשלושת העשורים האחרונים בתחומי אי-תעסוקה והדמוגרפיה בישראל.

אחד המאפיינים הבולטים של מגמות ההתפתחות הוא העקביות והרציפות שלהן במשך 30 השנים האחרונות. מאפיין בולט אחר הוא, שמגמות אלה אינן בנות קיימא אם יימשכו עוד 30 שנה. השימוש בביטוי "אינן בנות קיימא" באזור כל כך בלתי יציב ומסוכן כמו המזרח התיכון הינו כבד משקל, וההשלכות שלו חייבות להיות מובנות ומופנמות. הנושאים המוצגים בגיליון זה של החֲדָשוֹן נידונים לעומקם בדו"ח מצב המדינה 2009, אותו פרסם לאחרונה מרכז טאוב (מרץ 2010).

 

עם צאתה לאור של מהדורת החֲדָשוֹן הזו של המרכז אנו משיקים את סדרת החֲדָשוֹנים על שם רוסהנדלר. התמיכה הנדיבה של קרן רוסהנדלר תאפשר למרכז להוציא את החֲדָשוֹן באופן קבוע מדי חודשיים. כמו בעבר, החֲדָשוֹן יכלול סקירות קצרות, שיציגו ממצאים עיקריים מתוך מחקרי המרכז, וכן ניתוחים מקצועיים של סוגיות הנמצאות בלב הדיון הציבורי, בדגש על כתיבה המיועדת לקוראים שאינם אנשי מקצוע.

 

עמיתי המדיניות וראשי תכניות המדיניות במרכז טאוב מייצגים חלק מהחוקרים האקדמיים המרכזיים בארץ יחד עם בעלי ניסיון מרכזיים בקביעת מדיניות. החֲדָשוֹן נועד לשמש להם במה מרכזית להצגת מאפיינים עיקריים של החברה והמשק בישראל. אנו מודים מאוד לגרג רוסהנדלר ולמשפחתו על זיהוי החשיבות והפוטנציאל הטמון בחֲדָשוֹן ועל נכונותם לממן אותו.

 

לבסוף, ברצוננו לברך את ד"ר רוני גמזו, עמית בתכנית המדיניות של מרכז טאוב בתחום הבריאות על מינויו כמנכ"ל משרד הבריאות ומברכים את המנכ"ל היוצא, ד"ר איתן חיעם, ואת המנכ"ל לשעבר, פרופ' אבי  שראלי, על הצטרפותם לתכנית המדיניות של המרכז בתחום הבריאות.