יוסי גידניאן

צרו קשר

פרסומים

השכלה

יוסי גידניאן /
עמית בתכנית מדיניות החינוך

מר יוסי גידניאן הוא מנהל אגף חינוך, השכלה וכוחות הוראה בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.