יעדים והמלצות לממשלה ה-34
מחבר: חוקרי מרכז טאוב מחקרי מדיניות

לקראת כהונתה של הממשלה החדשה, מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל מציג שורת יעדים והמלצות במישור הכלכלי-חברתי.

חוקרי המרכז ממפים את האתגרים בתחומים המאקרו-כלכלה, שוק העבודה, החינוך, הרווחה והבריאות, ומפרטים צעדי מדיניות מעשיים שבכוחם להביא לשיפור במישורים אלו.

ההמלצות אינן מקשה אחת, מכיוון שהן נכתבו בידי חוקרים בעלי דעות שונות המנתחים את המצב בישראל מזויות שונות. עם זאת, יש נושא אחד החוזר ועולה בכולן: בעיית אי השוויון והגידול בפערים, שהיא אולי הסוגיה הקשה ביותר שהחברה בישראל מתמודדת עמה כיום.