יעילות ואיכות בבתי אבות סיעודיים: מלכ"רים לעומת מוסדות עיסקיים
מחבר: ישראל לוסקי, יהודית גבעון מחקרי מדיניות

ענף בתי האבות מתפתח בשנים האחרונות בקצב מהיר מאוד, וצפוי שמגמה זו תימשך גם בעתיד, לאור עליית תוחלת החיים והזדקנות האוכלוסייה. חשיבותו של הענף הולכת וגדלה, הן מבחינת המשק הלאומי והן מבחינת הפרט הנזקק לשירותים אלה.

לפיכך, לשאלות של יעילות בתי האבות ואיכות השירות שהם מספקים יש חשיבות רבה.

התמקדנו בענף בתי האבות, אך ההרחבה מתבקשת מאליה ובעיקר יישום של המסקנות לענפים נוספים. למלכ"רים בישראל יש חשיבות רבה בתחומי הכלכלה השונים ותרומתם לתוצר של המשק נאמדת בכ-10 אחוזים. יעילותם של המלכ"רים עשויה להשפיע על התוצר בכלל ובעיקר על מספר ענפים בהם פעילות המלכ"רים היא נרחבת, בתחום הבריאות, ההשכלה גבוהה, החינוך, הדת ועוד.

המאמר מופיע כפרק בפרסום השנתי של המרכז, הקצאת משאבים לשירותים חברתיים 2005, יעקב קופ (עורך).