יעל נבון

צרו קשר

פרסומים

השכלה

דוקטורט, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת תל אביב, תואר מוסמך, סוציולוגיה, אוניברסיטת תל אביב, תואר בוגר, כלכלה ופילוסופיה, אוניברסיטת תל אביב

יעל נבון /
עמיתה בתכנית מדיניות החינוך

ד"ר יעל נבון היא חוקרת ביוזמת מרכז טאוב לחקר ההתפתחות ואי השוויון בגיל הרך, ומשנה לראש רשות המחקר במכון מופ"ת. יעל סיימה תואר שני ושלישי בחוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה, ותואר ראשון בכלכלה ובפילוסופיה, באוניברסיטת תל אביב.

עבודת הדוקטורט שלה, בהנחיית  פרופ' יוסי שביט, עוסקת בקשרים בין מאפייני אחאות והישגים לימודיים של ילדים בישראל. ממצאי העבודה מצביעים על ההֶקשר החברתי-תרבותי כמתווך בקשרים הללו, ועל ייחודיות הקשרים הללו במשפחות מורכבות.

בעבר עסקה במחקר יישומי עבור המרכז לחינוך סייבר מייסודה של קרן רש"י ,ששם לעצמו למטרה לצמצם פערים חברתיים בישראל באמצעות פיתוח ויישום תכניות לימוד א-פורמליות בתחום הסייבר. כמו כן, חוקרת היבטים שונים של הכשרת מורים והתמדתם במקצוע.