ירושלים – איפיון דמוגרפי כבסיס לתכנון שירותים
מחבר: יעקב קופ, יואל בלנקט, דלית שרון מחקרי מדיניות

המחקר המוצג בזה הוא השני בסידרה של פרסומים הדנים בהתפתחות הדמוגרפית של אחת-עשרה הערים הגדולות במדינה, ובמשמעויותיה לגבי "מדינת הרווחה" העירונית.

התחזית הדמוגרפית, שביסוד המחקר, בנויה על נתונים ממיפקד האוכלוסין האחרון, שנערך ב-1983, ועל נתונים משלימים בתחומים של ילודה, תמותה והגירה בין יישובים. נתונים אלה שימשו בסיס לתחזית עירונית לתקופה המסתיימת בשנת 2003, היינו בראשית המאה הבאה.

המאמר גם מופיע כפרק בפרסום השנתי של המרכז, הקצאת משאבים לשירותים החברתיים 1988-1989, ויסופק לפי בקשה.

פרסומים נוספים שעשויים לעניין אותך