ירידה בשיעורי העוני על פי הכנסות כלכליות בקרב קשישים

2014 p53 heb