ירידה בשיעור התלמידים הזכאים לבגרות

נחום בלס ממרכז טאוב: "בשנים האחרונות, אנו עדים לתופעה של ירידה בשיעורי הלומדים בחינוך העל יסודי, וצריך לבחון תופעה זאת לעומק".