ישראל לקראת 2000 – דו"ח חברתי
מחבר: חיים אדלר, שמואל נ' אייזנשטדט, רות גביזון, ארנונ גפני, סרג'יו גדה-פרגולה, ג'ימי וינבלט, משה ליסק, ז'ק מישל, יעקב קופ, יוסף קטן, אריה שירום, עמנואל שרון מחקרי מדיניות

במשך העשור האחרון עברו על החברה הישראלית שינויים מרחיקי לכת בכיוון של יתר פלורליזם והטרוגניות בתחומים מרכזיים רבים. ניתן לזהות נטייה לשינויים כאלו בדפוסי הזהות הקיבוצית, אורחות החיים, ותהליכי ההתגבשות של קבוצות ורבדים חברתיים.

הסקירה בפרק מלמדת על תגובתיות בדיעבד של השירותים החברתיים לשינויים בתנאים ובהעדפות של הפרטים. באשר לעתיד מציינים המחברים את הצורך להיערך באופן שיטתי יותר להמשכם של התהליכים החברתיים ולשינויים המתבקשים מכך במדיניות החברתית.

המאמר מופיע כפרק בפרסום השנתי של המרכז, הקצאת משאבים לשירותים חברתיים 1994-1995, ויסופק לפי בקשה.

פרסומים נוספים שעשויים לעניין אותך

מערכת הבריאות: מבט־על מאת: דב צ'רניחובסקי
מערכת האשפוז הכללי בישראל: תמונת מצב מאת: דב צ'רניחובסקי, רועי כפיר
תקצוב שירותי הרווחה ברשויות המקומיות מאת: ג'ון גל, שביט מדהלה וחיים בלייך
ההוצאה הציבורית על רווחה מאת: ג'וני גל ושביט מדהלה-בריק