כהונת פירון במשרד החינוך: רפורמות בלי סוף

לדברי נחום בלס מ"מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית", אין שום בטחון כי אכן מדובר ב"מהפך"