כך אנחנו נראים: שבעה גרפים שמלמדים על מצבה הכלכלי-חברתי של ישראל

"תמונת מצב המדינה 2018" של מרכז טאוב, שפורסם היום, חושף תמונה לא מחמיאה במיוחד