כלכלת ישראל – בדגש קל
מחבר: רות לובנטל, עמנואל שרון, ג'ימי וינבלט, יעקב קופ מחקרי מדיניות

 הספר המוגש בזה לציבור הרחב ולקובעי המדיניות בא להאיר את עיני הקורא בתהליכים המרכזיים המתרחשים במשק הישראלי.

הדבר נעשה תוך שימוש עתיר באמצעים גרפיים, אשר בשילוב עם ניסוח בהיר, לא-טכני בעיקרו, מאפשר כניסה קלה יחסית לנבכי המשק ומתן תמונה מקיפה למי שאינו אמון על הספרות הכלכלית המקצועית.

הפרסום יסופק לפי בקשה.

פרסומים נוספים שעשויים לעניין אותך

ההוצאה הציבורית על רווחה מאת: ג'וני גל ושביט מדהלה-בריק