כרמל בלנק /
עמיתה בתכנית מדיניות החינוך

גב' בלנק היא דוקטורנטית לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת תל אביב ובעלת תואר שני בסוציולוגיה. היא מרצה בקורס "מבוא לסוציולוגיה" ובקורס "סטטיסטיקה ושיטות מחקר" באוניברסיטת תל אביב. כמו כן, היא משמשת כסגנית יו"ר ארגון הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטת תל אביב. בשנים 2011–2009 שימשה כעוזרת מחקר של פרופ' אבי גוטליב, ד"ר דורית קרת ופרופ' גילה מנחם מאוניברסיטת תל אביב בנושא פעילות סביבתית של רשויות מקומיות. בין פרסומיה:School Discipline in Israel," in Improving Learning Environments:  School Discipline and Student Achievement in Comparative Perspective, Stanford University Press; Stratification and Educational Returns in Israe: A Comparative Research on Inequality in Educational Returns in 14 Countries.