לאה אחדות

צרו קשר

פרסומים

העברות הכנסה תוך דוריות בביטוח זקנה
סובסידיות למוצרי יסוד והתחלקות ההכנסות במשק

השכלה

תואר מוסמך, כלכלה, אוניברסיטה העברית, תואר בוגר, כלכלה וסטטיסטיקה, אוניבריסטיה העברית

לאה אחדות /
עמיתה בתכנית מדיניות הרווחה

פרופ' אחדות היא מרצה בכירה במחלקה לכלכלה וניהול במרכז האקדמי רופין, וחברה בצוות התכנית לכלכלה ולחברה במכון ון ליר בירושלים. בשנות עבודתה בשירות הציבורי היא מילאה תפקידי ניהול ביחידות מחקר של המוסד לביטוח לאומי, ניהלה את המכון למחקר כלכלי-חברתי של ההסתדרות (1999–1996), שימשה סמנכ"לית למחקר ולתכנון של המוסד לביטוח לאומי (2006–2001), והייתה חברה בהנהלת המוסד. פרופ' אחדות שילבה עשייה בתחום המדיניות החברתית ומחקר בתחומי הביטוח הסוציאלי ושוק העבודה ובסוגיות של עוני וחלוקת הכנסות. היא הופקדה על הכנת דוח העוני ועל הסקירה השנתית של הביטוח הלאומי. בהיותה חברה במִנהלת הביטוח הלאומי עמדה בראש ועדות שעסקו בפיתוח תשתיות המידע והמחקר ובפיתוח מיזמים חברתיים בקהילה. כמו כן הייתה חברה ומשקיפה בוועדות ממשלתיות וציבוריות וייצגה את ישראל בפורומים בין-לאומיים בתחומי מומחיותה. היא בעלת תואר מוסמך בכלכלה ותואר בוגר בכלכלה ובסטטיסטיקה מהאוניברסיטה העברית בירושלים. בשנים 2006–1990 הייתה פרופ' אחדות חברה בחבר המנהלים של הפרויקט הבין-לאומי למחקר ההכנסות (LIS) ושימשה נציגת הביטוח הלאומי בוועדת המחקר של הארגון הבין-לאומי של מוסדות הביטחון הסוציאלי (ISSA). בשנת 1995 היא ייצגה את ישראל בוועדת האו"ם לארגון פסגת קופנהגן לפיתוח חברתי. פרופ' אחדות חברה במערכת כתב העת "ביטחון סוציאלי", ובשנים 2006–2004 שימשה גם עורכת המשנה שלו.