“לא על הלחם לבדו יחיה האדם”: מדידת העוני בישראל בפרספקטיבה בינלאומית
מחבר: מנחם מוניקנדם, יוסף קטן ז”ל מחקרי מדיניות

המאמר פורסם בדו”ח השנתי על מצב החברה והכלכלה 2003 בחלק “סוגיות מיוחדות”.