“לא על הלחם לבדו יחיה האדם”: מדידת העוני בישראל בפרספקטיבה בינלאומית
מחבר: מנחם מוניקנדם, יוסף קטן ז”ל מחקרי מדיניות

המאמר פורסם בדו”ח השנתי על מצב החברה והכלכלה 2003 בחלק “סוגיות מיוחדות”.

פרסומים נוספים שעשויים לעניין אותך

ההוצאה הציבורית על רווחה מאת: ג'וני גל ושביט מדהלה-בריק
תקצוב שירותי הרווחה ברשויות המקומיות מאת: ג'ון גל, שביט מדהלה וחיים בלייך