לביב שאמי – החוב של משקי הבית בישראל
מחבר: צוות מרכז טאוב וידאו

בשנים האחרונות עלה שיעור החוב של משקי הבית בישראל. אחת הסיבות לכך היא כניסתם של גופים חוץ בנקאיים לשוק האשראי, שהפכו את לקיחת ההלוואה להליך פשוט ומפתה. כיצד זה משפיע על הביטחון הכלכלי של כולנו? ד"ר לביב שאמי מציג את המחקר.