להגברת מעורבותה החברתית של הממשלה במשטר של כלכלת שוק
מחבר: ארנון גפני, צבי זוסמן מחקרי מדיניות

במסמך "עיקרי התקציב" לשנת 2001, אשר הונח על שולחן הכנסת בסוף אוקטובר 2000, נקבע לגבי יעדי התקציב, כי "היעד המרכזי של הממשלה הוא ביסוס הצמיחה המהירה".

יעד מרכזי נוסף הוא "צמצום אי-השוויון בחלוקת ההכנסות הכלכלית". ועוד הודגש כי היעד המרכזיהינו "התבססות המשפחות בעשירונים הנמוכים על הכנסה כלכלית שתלך ותגדל ושתהיה תלויה, עד כמה שפחות, בתשלומי העברה".

המאמר מופיע כפרק בפרסום השנתי של המרכז, הקצאת משאבים לשירותים חברתיים 2000, יעקב קופ (עורך).

פרסומים נוספים שעשויים לעניין אותך