לחידוש דרכי הטיפול בעליה וקליטה
מחבר: ישראל כ"ץ מחקרי מדיניות

בשנת 1987 קיבל על עצמו המרכז לחקר המדיניות החברתית  לפי פניית חבר הנאמנים של הסוכנות היהודית לחקור את נושאי הטיפול בעלייה וקליטה בסוכנות היהודית.

בתום המחקר הוגש לסוכנות היהודית דין וחשבון מקיף, בשם "המחלקה לעלייה וקליטה בסוכנות היהודית: חלופות לשינוי 1987". הפרק המוצג כאן הציב קווים להיערכות מחודשת בתחום זה.

המאמר מופיע כפרק בפרסום השנתי של המרכז, הקצאת משאבים לשירותים החברתיים 1987-1988, ויסופק לפי בקשה.

פרסומים נוספים שעשויים לעניין אותך

קליטת העולים במערכת הביטחון הסוציאלי מאת: ג’וני גל, רוני בר-צורי