ליאון אפשטיין /
עמית בתכנית מדיניות הבריאות

פרופ' אפשטיין עסק במחקר בנושאי אי שוויון במערכת הבריאות בישראל במכון ברוקדייל ומרכז טאוב ובבית הספר לבריאות הציבור בירושלים. הוא שימש כמנהל המרכז הרפואי רמב"ם בחיפה, כחבר בהנהלה של ההסתדרות המדיצינית הדסה בירושלים, כמנהל המחלקה לרפואה חברתית בהדסה וכמנהל בית הספר לבריאות הציבור של בית החולים הדסה והאוניברסיטה העברית בירושלים. כמו כן פרופ' אפשטיין לימד ועסק במחקר בבתי ספר לרפואה ולבריאות הציבור באוניברסיטה העברית ובטכניון, ושם גם ניהל את המחלקה לבריאות המשפחה והקהילה. כמו כן פרופ' אפשטיין לימד וחקר בבתי ספר לרפואה ובריאות הציבור בחו"ל, בין היתר באנגליה ודרום אפריקה.