ליאורה באוורס על השפעת משבר הקורונה על נשים בשוק העבודה
מחבר: צוות מרכז טאוב וידאו

ליאורה באוורס על השפעת משבר הקורונה על נשים בשוק העבודה בתכנית "פרלמנט צהריים" בערוץ הכנסת. 22.6.2020