לקחים מניתוח ההוצאה החברתית

חלקו העיקרי של הדיווח בספר זה מתייחס לפעילות הממשלה בתחומים אלה, וזאת משום הענין המיוחד שיש לנו במשיניותה החברתית, כמתבטא במשאבים שהיא מקצה לנושאים האמורים. יש לציין גם, כי מבחינת התרומה היחסית של המגזרים השונים ךנושאים החברתיים, תרומת הממשלה היא מכרעת, ובחלקים מהם אף בלעדית.

המאמר מופיע כפרק בפרסום השנתי של המרכז, הקצאת משאבים לשירותים החברתיים 1986-1987, ויסופק לפי בקשה.