לקחים מניתוח ההוצאה החברתית
מחבר: יעקב קופ מחקרי מדיניות

שירותי חברה ורווחה בישראל ניתנים במספר מסגרות, ואפשר לחלקן לשתי חטיבות עיקריות:  האחת – הבטחת הכנסה, היינו שירותים בכסף, והשנייה – שירותים בשווה-כסף, שהם שירותים בעין: חינוך, בריאות, שירותים אישיים, שיכון וקליטה, ותעסוקה.

חלקו העיקרי של הדיווח בספר זה מתייחס לפעילות הממשלה בתחומים אלה, וזאת משום הענין המיוחד שיש לנו במשיניותה החברתית, כמתבטא במשאבים שהיא מקצה לנושאים האמורים. יש לציין גם, כי מבחינת התרומה היחסית של המגזרים השונים ךנושאים החברתיים, תרומת הממשלה היא מכרעת, ובחלקים מהם אף בלעדית.

המאמר מופיע כפרק בפרסום השנתי של המרכז, הקצאת משאבים לשירותים החברתיים 1986-1987, ויסופק לפי בקשה.

פרסומים נוספים שעשויים לעניין אותך

ההוצאה הציבורית על רווחה מאת: ג'וני גל ושביט מדהלה-בריק