מאיר יעיש

צרו קשר

פרסומים

השכלה

מאיר יעיש /
עמית בתכניות מדיניות הרווחה

פרופ' יעיש הוא ראש החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת חיפה. מכהן כעורך הראשי של כתב העת למחקר הריבוד החברתי והניידות (RSMM). בשנים 2010–2006 שימש כמזכיר וכגזבר במועצה לריבוד חברתי וניידות. בשנים 2002–1999 היה פרופ' יעיש עמית מחקר באוניברסיטת אוקספורד. הוא פרסם מאמרים בתחומי מחקרו: ריבוד חברתי וניידות, סוציולוגיה של החינוך ואלטרואיזם.