מאלימות להלימות: אלימות בבתי-הספר: מאפיינים, סיבות ורעיונות
מחבר: דן שרון מחקרי מדיניות

המאמר מתבסס על דיוני צוות החינוך של מרכז טאוב, שהתקיימו במהלך 2005, בהשתתפות מנהלים של בתי-ספר, רובם מהחינוך העל-יסודי.

במוקד הדיונים התייחסות לאלימות בבתי-הספר מנקודת ראותם של המנהלים. המאמר נשען גם על מחקרם המקיף של בנבנישתי ואסטור, שפורסם לקראת סוף 2005 ועל מחקרים נוספים שקדמו לו. המאמר איננו מספק תמונה שלמה וכוללנית של בעיית האלימות בבתי-הספר, אף לא מסכת מושלמת של פתרונות. תרומתנו היא  בזוויות הראייה המוצגת בו, בעיקר מנקודת ראותם של המנהלים,  וכן בהארות, במחשבות וברעיונות לפתרון.

 

פרסומים נוספים שעשויים לעניין אותך

מגמות שינוי ברמת הדתיות בחברה היהודית מאת: אלכס וינרב ונחום בלס