מאסר חייבים בהוצאה לפועל
מחבר: אשר מאיר מחקרי מדיניות

במחקר של מרכז טאוב בנושא מדיניות הטיפול בחייבים בישראל נמצא שלמאסר חייבים יש השפעה זניחה בלבד על עלות האשראי וזמינותו.

לעומת זאת, הפגיעה בצרכנים גדולה ונמצאו ראיות לכך שמאסר חייבים וסנקציות אחרות מדכאות את הביקוש לאשראי. לדעת ד”ר מאיר, עורך המחקר, ביטול מוחלט של מדיניות מאסר חייבים בשל חובות רגילים עשוי לשפר את התפקוד של שוק האשראי הצרכני בישראל.

פרסומים נוספים שעשויים לעניין אותך