מאפייני פריסת המורים בבתי-הספר ומדיניות העדפה המתקנת
מחבר: נחום בלס, דמיטרי רומנוב, כרמית אלמסי, דוד מעגן, דן שיינברג מחקרי מדיניות

מדיניות של העדפה מתקנת מתבטאת בהקצאת משאבי הוראה רבים יותר לבתי-ספר המשרתים תלמידים חלשים, אולם היא איננה כוללת הכוונה של המורים לפי אזורים ולפי בתי-ספר, למרות ההערכה המקובלת, ביחס להשפעה שיש לאיכות המורים על העבודה החינוכית ועל הישגי התלמידים.

העבודה בחנה את הקשר בין מאפייני המורים בבתי-הספר לבין מדדי הטיפוח שלהם, על מנת ללמוד האם הפריסה בפועל של המורים בבתי-הספר תואמת מדיניות העדפה המתקנת.

 במחקר נמצא, שלא קיימים הבדלים באיכות המורים (לפי הקריטריונים המדידים המקובלים) בין בתי-הספר לתלמידים יוצאי אוכלוסיות שונות וממצא זה מוצג כ"מפתיע" על-ידי המחברים. עוד הסתבר, שהמורים בבתי-הספר לאוכלוסיות החזקות אינם "יקרים" יותר למערכת, אלא ההיפך. כלומר, שמתקיימת ההעדפה תקציבית בכיוון הנכון, אולם בכל זאת "קיימים פערים גדולים ומובהקים בין תלמידים בבתי-ספר לפי מדד הטיפוח" ולכן "ההסבר לפערים איננו טמון במאפייני המורים, כנמדד בוותק, בהשכלה ובשכר שלהם".

פרסומים נוספים שעשויים לעניין אותך