מאפייני רווחה בערים הגדולות: אוכלוסייה, עלייה ומשאבים
מחבר: יעקב קופ, יואל בלנקט, דלית שרון מחקרי מדיניות

המחקר מציגה את המגמות שאיפיינו את הערים הגדולות בשנות השמונים, ואת השינויים הצפויים בהן בשנות התשעים, בעטיו של גל העלייה. ממצאים עיקררים בשלושה מישורים הוצגו: הדמוגרפי, התקציבי והסוציו-כלכלי.

המאמר מופיע כפרק בפרסום השנתי של המרכז, הקצאת משאבים לשירותים חברתיים 1992-1993, וגם כנייר מדיניות. המאמר יסופק לפי בקשה. 

פרסומים נוספים שעשויים לעניין אותך

תקצוב שירותי הרווחה ברשויות המקומיות מאת: ג'ון גל, שביט מדהלה וחיים בלייך
ההוצאה הציבורית על רווחה מאת: ג'וני גל ושביט מדהלה-בריק