מבחן בחשבון דיפרנציאלי

הכלכלן נחום בלס מצא שהשינוי מצטיין בקטנותו.