מבט מאקרו על המשק והחברה בישראל
מחבר: ערן ישיב מחקרי מדיניות

פרק זה סוקר את ההתפתחויות המאקרו-כלכליות במשק הישראלי ודן בהבדל בין בעיות מחזוריות וזמניות לבעיות מבניות במשק, תוך הרחבה על פתרונות אפשריים לאחרונות.

המחאה החברתית של קיץ 2011 ודוח ועדת טרכטנברג העלו לראש סדר היום הציבורי את הבעיות המבניות במשק, והן צפויות להישאר דומיננטיות בעתיד הנראה לעין. הנתונים מהתקופה האחרונה מצביעים על צמיחה מהירה של התוצר, על אבטלה שירדה לרמה נמוכה מאוד ועל גידול משמעותי בהשקעות, תוך כדי קיום אינפלציה סבירה. הפרק דן במדיניות פיסקלית אפשרית להבחנה בין בעיות זמניות לבעיות מבניות, ומציע (בעקבות המסמך “סדר יום חדש לישראל”, 2011) שורה של פתרונות מדיניות לטיפול הבעיות המבניות.

המאמר מופיע כפרק בדוח השנתי של המרכז: דוח מצב המדינה – חברה, כלכלה ומדיניות 2011-2012.

פרסומים נוספים שעשויים לעניין אותך

ההוצאה הציבורית על רווחה מאת: ג'וני גל ושביט מדהלה-בריק