מבנה השכר בתעשייה וההשלכות של הנהגת שכר נינמום על עלויות השכר והייצור
מחבר: ג'ימי וינבלט, ישראל לוסקי מחקרי מדיניות

התעשייה בישראל היא מגזר מועדף, המעסיק 25% מכוח העבודה.

העדפת המגזר במדיניות הממשלה והניסיון לעודד עובדים ממגזרים אחרים לעבור אליו נובעת מתרומת התעשייה לצמיחה הכלכלית ולמאזן התשלומים. יש אם כן טעם, ואף חשיבות לאומית, בחקר מבנה השכר בתעשייה, במאפייניו ובגורמים המשפיעים עליו.

בעבודה זאת נבדק מבנה השכר בתעשייה מכמה זוויות.

המאמר מופיע כפרק בפרזום השנתי של המרכז, הקצאת משאבים לשירותים החברתיים 1986-1987, ויסופק לפי בקשה.

פרסומים נוספים שעשויים לעניין אותך

שוק העבודה: מבט־על מאת: הדס פוקס, גיל אפשטיין