מבנה משפחתי וסוגיות רווחה בקבוצות האוכלוסייה השונות בישראל
מחבר: ליאורה בוורס תקציר מדיניות

תקציר המדיניות של מרכז טאוב מתמקד במשפחות בישראל.

 את התקציר כתבה מנהלת תחום המדיניות במרכז ליאורה בוורס, והוא התפרסם לראשונה כפרק בפרסום מיוחד של האו”ם. בין הנושאים הנסקרים בתקציר:

  • שיעורי הילודה בישראל הם הגבוהים ביותר בעולם המפותח (3.0 ילדים לאישה בהשוואה לממוצע של 1.7 ב-OECD),  עם מדיניות ממשלתית המעודדת ילודה במגוון דרכים.
  • המדינה מעניקה סביבה תומכת יחסית לאמהות עובדות, ובכך מובילה לשיעורי תעסוקה יחסית גבוהים בקרב ישראליות בגילים 25 עד 44 שיש להן ילדים.
  • אחד האתגרים הגדולים ביותר שמולם ניצבות משפחות בישראל הוא העוני: אחד מתוך כל חמישה משקי בית בישראל ואחד מכל שלושה ילדים חיים מתחת לקו העוני. הבעיה בולטת במיוחד בקרב הערבים והחרדים, אולם מתבטאת באופן שונה אצל כל אחת מהקבוצות.

פרסומים נוספים שעשויים לעניין אותך

מגמות שינוי ברמת הדתיות בחברה היהודית מאת: אלכס וינרב ונחום בלס
ההוצאה הציבורית על רווחה מאת: ג'וני גל ושביט מדהלה-בריק
תקצוב שירותי הרווחה ברשויות המקומיות מאת: ג'ון גל, שביט מדהלה וחיים בלייך
שוק העבודה: מבט־על מאת: הדס פוקס, גיל אפשטיין