מגדר במדינת הרווחה בישראל: התפתחויות וסוגיות
מחבר: מימי אייזנשטדט, ג'וני גל מחקרי מדיניות

המאמר מעלה סוגיות העוסקות במדיניות החברתית ביחס לאי-השוויון המגדרי תוך ניתוח הפעולות השונות שננקטו למימוש המדיניות, כולל חקיקה והסדרים אחרים.

המחברים מציינים כי חל שיפור במצבן של הנשים ובתחומים מסוימים צומצמו הפערים, אולם השוויון טרם הושג וקיימים עדיין פערים גדולים. המחברים מצביעים על כיוונים אפשריים להתמודדות עם הבעיות. הסוגיות המועלות על-ידיהם ראויות לשמש בסיס לדיון ציבורי.

פרסומים נוספים שעשויים לעניין אותך

תקצוב שירותי הרווחה ברשויות המקומיות מאת: ג'ון גל, שביט מדהלה וחיים בלייך