מגזר ההתנדבות ומוסדות ללא כוונת רווח
מחבר: רפאל רוטר, נירה שמאי, פרנסיס ווד, דוד גליקסברג מחקרי מדיניות

המרכז לחקר המדיניות החברתית סבר שכבר מזמן נתבקשה בדיקה של המגזר השלישי בישראל. ת

 היקפו המרשים והאתגר לשיפורו ולהרחבתו האפשרית בתחומים שבהם טמון כוחו, מחייבת ניתוח יסודי של מהותו, תפקודו ואפשרויות קידומו בתנאים נתונים ומשתנים בשנים שתבואנה. אפשר שישראל מוכנה לפיתוח נוסף של מגזרה השלישי בבואו להשלים את המגזר הציבורי והפרטי לטובת הציבור.

המאמר מופיע כפרק בפרסום השנתי של המרכז, הקצאת משאבים לשירותים החברתיים 1984, ויסופק לפי בקשה.

פרסומים נוספים שעשויים לעניין אותך

תקצוב שירותי הרווחה ברשויות המקומיות מאת: ג'ון גל, שביט מדהלה וחיים בלייך