מגזר ההתנדבות ומוסדות ללא כוונת רווח

 היקפו המרשים והאתגר לשיפורו ולהרחבתו האפשרית בתחומים שבהם טמון כוחו, מחייבת ניתוח יסודי של מהותו, תפקודו ואפשרויות קידומו בתנאים נתונים ומשתנים בשנים שתבואנה. אפשר שישראל מוכנה לפיתוח נוסף של מגזרה השלישי בבואו להשלים את המגזר הציבורי והפרטי לטובת הציבור.

המאמר מופיע כפרק בפרסום השנתי של המרכז, הקצאת משאבים לשירותים החברתיים 1984, ויסופק לפי בקשה.