מגמות בהשכלה ובתעסוקה בקרב ישראלים ממוצא אתיופי
מחבר: הדס פוקס וגלעד ברנד תקציר מדיניות

התקציר עוסק בהתפתחויות בתחומי ההשכלה והתעסוקה בקרב ישראלים ממוצא אתיופי בשנים 2011–1998.

בקרב יוצאי אתיופיה שהגיעו ארצה אחרי גיל 12 רמת ההשכלה נמוכה. שיעורי התעסוקה שלהם אמנם גבוהים, אולם רובם עובדים במשלחי יד בשכר ובסטטוס נמוכים יחסית.
מצבם של ישראלים ממוצא אתיופי שגדלו ולמדו בארץ טוב יותר, ויש מגמת שיפור מתמשכת בהשכלתם. עם זאת, השתלבותם בשוק העבודה טובה פחות מאשר בקרב יהודים בני גילם שאינם יוצאי אתיופיה.