מגמות בהתפתחות מערכת החינוך: תלמידים ומורים
מחבר: נחום בלס מחקרי מדיניות

הפרק עוסק בשני נושאים עיקריים: התפתחות ההרכב הדמוגרפי של אוכלוסיית התלמידים, ואפיוני אוכלוסיית המורים בעקבות הסכם “אופק חדש”.

תחילה מוצג המשך ההאטה בקצב הגידול של החינוך החרדי ושל החינוך הערבי, וכנגד זה – העלייה בקצב הגידול בחינוך העברי הרשמי. בהמשך מתוארת השפעת ההחלטה ליישם את חוק לימוד חובה לגילאי 4–3 על מספר התלמידים בגני הילדים הציבוריים. בסופו של הפרק נבחנת השפעת החתימה על הסכם “אופק חדש” על מאפיינים שונים של אוכלוסיית המורים, כגון הגיל הממוצע, היקף המשרה והשכר.

המאמר מופיע כפרק בדוח השנתי של המרכז : דוח מצב המדינה – חברה, כלכלה ומדיניות 2013.

פרסומים נוספים שעשויים לעניין אותך

מגמות שינוי ברמת הדתיות בחברה היהודית מאת: אלכס וינרב ונחום בלס