מגמות במערכת הבטחת הכנסה בשנים 1980-1987
מחבר: יהודה גבע מחקרי מדיניות

בשנים 1980-1987 נמשכה מגמת העלייה בהוצאות להבטחת הכנסה, הן ברמת המוחלטת, במחירים קבועים, והן במשקלן היחסי בתל"ג.

הגורם העיקרי להתפתחות זו הוא העלייה ברמות הממוצעות של הקיצבות בתחומים שונים של הבטחת הכנסה.

המאמר מופיע כפרק בפרסום השנתי של המרכז, הקצאת משאבים לשירותים החברתיים 1987-1988, ויסופק לפי בקשה.

פרסומים נוספים שעשויים לעניין אותך

תקצוב שירותי הרווחה ברשויות המקומיות מאת: ג'ון גל, שביט מדהלה וחיים בלייך