מדיניות חברתית כלפי הורים עובדים עם ילדים בגיל הרך
מחבר: אברהם דורון, יוסי תמיר, חיים אדלר מחקרי מדיניות

בעבודה זאת מוצעים חמישה סוגי הסדרים של הבטחת חופשת לידה עם גימלה כספית מחליפת-שכר כחלופות אפשריות להסדר הקיים היום בנושא זה.

ההסדרים בנויים רובם במסגרת האילוצים של ההוצאה הציבורית ברמתה הקיימת, אך גלום בהם הפוטנציאל של שיפור המצב הכלכלי היחסי של משפחות הורים עובדים ברמות ההכנסה הבינןניות והנמוכות יותר. בחלק מן החלופות מוצעת גם הגמשה של תנאי החופשה, שתאפשר למשפחות ניצול זכות החופשה והמשאבים הכלכליים הנלווים לה בתנאים נוחים יותר.

המאמר מופיע כפרק בפרסום השנתי של המרכז, הקצאת משאבים לשירותים החברתיים 1986-1987, ויסופק לפי בקשה.

פרסומים נוספים שעשויים לעניין אותך

ההוצאה הציבורית על רווחה מאת: ג'וני גל ושביט מדהלה-בריק