מדיניות פיסקלית

צעדי המדיניות העיקריים שהופעלו בתחום המסים כללו החמרות מסוימות במסים הישרים והפחתות במסים העקיפים.

השינויים האלה השפיעו, אמנם, בשוליים על מערכת המס, אולם למעשה חלה מהפכה משמעותית במערכת המס, כתוצאה מהאטת האינפלציה ומהשיטה האוטומטית של עדכון מדרגות המס בתקופה של האטה באינפלציה. השפעות אלה יפורטו בהמשך והן היו גורם מרכזי בתכנון המדיניות הכלכלית החדשה.

המאמר מופיע כפרק בפרסום השנתי של המרכז, הקצאת משאבים לשירותים החרתיים 1985, ויסופק לפי בקשה.