מדיניות רווחה לילדים ולנוער
מחבר: יגאל בן-שלום, רוני בר-צורי מחקרי מדיניות

כשניים ורבע מיליון באוכלוסיית ישראל הם ילדים (2003), שליש מכלל האוכלוסייה במדינה. שיעור זה גבוה בהשוואה למדינות מערביות אך הוא נתון בירידה מתמשכת גם בישראל – לפני פחות מעשור היה שיעורם של הילדים כ-35 אחוז (1995) ובשנות השמונים כ-38 אחוז.

המאמר של יגאל בן-שלום ורוני בר-צורי סוקר את התחום של הקצאת המשאבים לילדים בישראל וממפה את הגורמים הפועלים ב"זירה", שחלק רב מהם ארגונים לא-ממשלתיים. על רקע זה מתווה המאמר כמה כיווני פעולה עיקריים הראויים להשתלב בתכנית התערבות לאומית שיש לגבש בהקדם.

פרסומים נוספים שעשויים לעניין אותך

תקצוב שירותי הרווחה ברשויות המקומיות מאת: ג'ון גל, שביט מדהלה וחיים בלייך